Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam đoan giữ bí mật hoàn toàn những thông tin và dữ liệu của những người truy cập vào web theo các qui định Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng các qui định pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu ra những loại dữ liệu nào được Quán chúng tôi thu được thông qua trang web của chúng tôi, cách thức chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Nội dung trong trang này còn nhắc tới những quyền mà các bạn được hưởng liên quan đến vấn đề thông tin dữ liệu và dịch vụ bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Các dữ liệu cá nhân được thu thập lại khi bạn đăng ký, gồm có các thông tin như địa chỉ, số điện thoại, tên người truy cập, mã bưu điện, email, giới tính, tình trạng hôn nhân và các sở thích mối quan tâm khác, v.V

Tại đây chúng tôi luôn cam đoan thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập khi bạn tự nguyện đưa thông tin phù hợp cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Điều này có nghĩa rằng các bạn đã hiểu được mục đích cũng như cách thức sử dụng các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích là gi và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có bằng lòng về quyền dùng. Lúc bạn cho dữ liệu cá nhân trên website của chúng tôi tức là các bạn đã chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Bên cạnh đó, 1 số vấn đề do đặc thù của chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân của các bạn bị tiết lộ ra ngoài web khác.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, lúc các bạn có bất cứ nghi vấn nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) bạn có thể liên lạc cho chúng tôi thông qua những thông tin của chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn đã cung cấp với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Trong một số trường hợp, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ tiết lộ các quyền sử dụng các thông tin dữ liệu cá nhân của các bạn cho thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Khi bạn tham gia vào website Kinhte247.vn thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn đã được các bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào tham gia với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, nâng cao lợi ích cho người truy cập và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Kinhte247.vn có thể do bên thứ ba đại diện khai thác và tổ chức quản lý điều hành dữ liệu khi bên thứ 3 đã có sự cho phép của chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Chúng tôi được phép dùng thông tin thu thập để báo cho các bạn về những dịch vụ cũng như sản phẩm từ doanh nghiệp chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hay là để đưa ra ý kiến về dịch vụ hay sản phẩm và nhà cung cấp tiềm năng mới với khoảng thời gian rất dài. Nếu như bạn đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và các bên đối tác khác, là bên đối tác có thể gửi đến cho bạn nội dung chào mời về sản phẩm và dịch vụ bất kỳ của công ty họ khi chúng tôi đã thu thập được thông tin của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có trường hợp chúng tôi sẽ hợp tác với bên thứ 3 để khai thác và phân tích dữ liệu đã thu thập được từ trên trang web của chúng tôi, sẽ có cả thông tin của các bạn. Các dịch vụ và các bên thứ ba này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, sau đó yêu cầu nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Người quản lý trang web Kinhte247.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi bạn về mật khẩu thông qua email, điện thoại hay một hình thức nào khác.

Sẽ rất khó có thể bảo đảm 100% sự an toàn cho thông tin của bạn khi đã đưa lên mạng. Dù rằng chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Ngoài ra chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như sở thích hay các mối quan hệ đã trình bày với chúng tôi) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa thông tin cá nhân cảu các bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay có sự yêu cầu của từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Nhằm tuân theo những yêu cầu của pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Cho khai thác dùng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Bạn cũng có thể xóa và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ khi nào nhằm bảo đảm hoặc bảo mật rằng những thông tin cá nhân của bạn là phù hợp và chính xác nhất.

Ngay lúc bạn đăng ký, bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website kinhte247.vn.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ 247
Email: lienhe.kinhte247@yahoo.com – kinhte247.vn@gmail.com
Website: https://kinhte247.vn

Nếu như các bạn mong muốn nêu ra những ý kiến liên quan đến bảo mật thông tin, hoặc thảo luận cách thức thực hiện quyền lợi hợp pháp của các bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên trên. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.