Tài chính đầu tư

Trung tâm Lưu ký nhắc nhở 3 Công ty chứng khoán

Trung tâm Lưu ký nhắc nhở 3 Công ty chứng khoán

Chứng khoán Phú Gia, Việt Tín và An Thành liên tiếp trong 3 tháng từ tháng 12/2012 đến tháng 2/2013 đều bị VSD nhắc nhở bằng văn bản vì không và đang xác nhận các danh mục người những quyền sở hữu chứng khoán lưu ký có thể trong quyền.

Trung tâm Lưu ký nhắc nhở 3 Nhà máy sản xuất chứng khoán
(Ảnh minh họa).

Ngày 27/2/2013 vừa rồi, Trung tâm lưu ký chứng khoán địa hình việt nam (VSD) liên tục ra 3 căn bản cảnh cáo như với 3 phân phối chứng khoán trong nước với cùng một lý do.

Các địa chỉ này dần dần là CTCP Chứng khoán Phú Gia (PGSC), CTCP Chứng khoán Việt Tín (VTSS) và CTCP Chứng khoán An Thành (ATSC).

Theo đó, tất cả cửa hàng này thường xuyên trong 3 tháng 12/2012, 1/2013 và tháng 2/2013 đều bị VSD nhắc nhở bằng văn bản việc không bắt tay xác nhận các danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký hoàn thiện quyền.

Đồng thời, VSD cũng yêu cầu cả 3 công ty chịu trách nhiệm cơ thể của bạn việc theo dõi các chạy cạnh tranh nghiệp vụ, an toàn tuân thủ theo các áp dụng bắt đầu của VSD.

Về bối cảnh cấp mã số việc mua bán chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài, VSD cho biết, tính đến ngày 28/2/2013, Trung tâm đã cấp mã số việc kinh doanh chứng khoán cho 16.058 nhà đầu tư nước ngoài, ở bước trước đó có 2.014 nhà đầu tư Tổ chức và 14.044 nhà mua bán cá nhân.

Riêng trong tháng 2/2013, đã có thêm nhiều 25 nhà buôn bán nước ngoài bao gồm 16 Tổ chức và 9 những cá nhân được VSD cấp mã số trao đổi chứng khoán

Theo Dân trí

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn kinhte247.vn như một sự tri ân với tác giả.

Copyright © 2021 - 2024 | kinhte247.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status